Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΤΚ 19005
Τηλ.: 22940 93553 – 22940 96306